Thursday, May 8, 2008

miss me :)

कित्ती वेळ ह्या पोस्टला काय नाव द्यायचं हा विचार करत बसले होते.

मिलते है ब्रेक के बाद, क्षणभर विश्रांती, मधली सुट्टी, "," , अर्धविराम... सारखी पकाऊ, वापरुन जुनी झालेली, ईईईई म्हणावं अशी बरीच नावं विचार केली... पण एकही इथे देण्यासारखं नव्हतं... आत्ता नाव लिहीलयं ते मनापासुन आलयं [:)] तेसुद्धा कमी वाईट नाहीये, पण त्यातल्या त्यात... म्हणतात ना देशस्थांत क-हाडे शहाणे (अशी म्हण आहे )

म्हणजे एकंदर तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा प्रकार काय आहे ते...
बास्स.. नाही लिहिणारे काही दिवस ब्लॉग!

खरं तर शांतपणे न लिहीता काही दिवस राहता येतं , हे असं जाहीर नाही केलं तरी चाललं असतं, पण म्हंट्लं लिहुन टाकुया ना... म्हणजे "आता लिही गं", "टगे लिही आता", "मेलीस का?" वगैरे म्हणायचे तुमचे कष्ट वाचतील! (जसं काही तुम्ही म्हणणारच आहात... m too optimistic na? )

न लिहिण्याची कारणं...
१) परीक्षा देत्ये जुनमध्ये, ज्याचा अभ्यास करायचा आहे!

२) मला लक्षात आलयं, की हल्ली खुप म्हणजे खुप जास्त degrade झालंय माझं लिहिणं.. तुम्ही कोणी सांगायच्या आधी ब्रेक घेतलेला बरा.. नंतर नव्याने सुरु करेनच (म्हणजे आत्ता लिहीते तसचं लिहिन पण मोठ्या ब्रेकनंतर ते degrade झालंय हे तुम्हाला कमी जाणवेल! )

३) बघायचं आहे खरचं कोणी मी नाही लिहिलं तर miss करेल का ? :) :)

४) mood नाहीये

बाकी अजुन कारणं आठवत नाहीयेत!

जाहिरातशास्त्रात पदवी घेतल्याने ब्रेकचं महत्त्व मला कळलं आहे! माझ्या ह्या ब्रेकमध्ये काय कमाई करत्ये मी बघुया!!

n yeah "miss me" :)
नाही केलंत तरी असं म्हणा निदान की मिस केलं म्हणुन!

:)